Hình thức thanh toán

 

Hà Thị Mỹ Linh

Ngân Hàng Đông Á       : 0110040699

Ngân Hàng Sacombank : 060173771366